اجاق پلوپز اجاق پلوپزسه شعله-اجاق پلوپزسه شعله کوره دار-اجاق پلوپزدوشعله-اجاق پلوپزاستیل ،اجاق گازصنعتی اجاق گازچهارشعله-اجاق گازچهارشعله فردار-اجاق گاز اجاق گازدوشعله-اجاق گاز سه شعله-اجاق گازکته پزی-اجاق گاز رومیزی-اجاق گاز طرح  ای پی دبلیو-اجاق گاز خطی-اجاق گازمرکب ،اجاق گریل اجاق گریل مبله-اجاق گریل رومیزی-اجاق استیک پز رومیزی-اجاق استیک پز مبله ،پاتیل برنج،پاتیل پخت برنج وخورشت دیگ دوجداره-دیگ سه جداره ،پاتیل سرخ کردنی ماهیتابه گردان ،دمکن برنج،دیگ پخت برنج وخورشت،کباب پز،گرمخانه مرطوب،شیشه ایی-گرمخانه خشک ،فر دیزی پز،دستگاه کباب زن،تنور نانوایی تنورگلی-تنورچدنی ،انبر،باربیکیو منقل ،دستگاه دوغساز نوشابه ساز ،بویلینگ پن،خوراک پزخودکار،کباب پز کباب پز تابشی-کباب پزریلی-کباب پزگازی-کباب پززغالی